Bedrock – Beta 1.16.230.50 – Jasnorost

Bedrock – Beta 1.16.230.50 – Jasnorost

W tym tygodniu beta Caves and Cliffs dodano jasnorosty i naprawiono kilka błędów!

Jasnorost

 • Słabe źródło światła, które generuje się w jaskiniach
 • Może być podmokły
 • Użyj nożyc, aby go zebrać
 • Użyj mączki kostnej, aby rozprowadzić go wzdłuż powierzchni bloków
 • Jasnorosty można kompostować

Naprawione błędy i ulepszenia

Android

 • Dodano obsługę myszy i klawiatury
 • Niektóre urządzenia nie przestają już obsługiwać wielojęzycznych danych wejściowych
 • Umieszczenie celownika nie jest już przesunięte
 • Gra nie będzie już niepoprawnie się wyłączać
 • Naprawiono problemy z rozdzielczością
 • Naprawiono problemy z siecią
 • Zejście pod wodę nie powoduje już, że ekran robi się czarny
 • Bloki struktur można teraz eksportować

Ogólne

 • Sypki śnieg nie spada już po zniszczeniu przez eksplozję (MCPE-118666)
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wytapianie dla kilku źródeł paliwa było zakłócane (MCPE-121863)
 • Animacja jedzenia pierwszej osoby jest teraz wyśrodkowana w kadrze (MCPE-116678)
 • Animacja blokowania ręki głównej w pierwszej osobie jest teraz odtwarzana poprawnie (MCPE-115536)
 • Tarcze dla pierwszej osoby i dla drugiej ręki są teraz symetryczne (MCPE-116736)
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wzory w krosnach o rozdzielczościach innych niż standardowe zasoby nie były wyświetlane poprawnie
 • Wytwarzanie(woskowanych) zwietrzałych, ciętych płyt miedzianych w przecinarce daje teraz dwie płyty zamiast jednej (MCPE-121695)
 • Smycze teraz prawidłowo łączą się z kozami (MCPE-104161)

Bloki bujnych jaskiń

 • Liście azalii i kwitnących liści azalii są teraz prawidłowo upuszczane podczas zbierania
 • Bloki mchu można teraz prawidłowo nawozić za pomocą dozowników
 • Wiszące korzenie można teraz prawidłowo kompostować
 • Mały spadkoliść wypada teraz jako przedmiot po zebraniu
 • Umieszczenie wielkiego spadkoliścia na innym wielkim spadkoliściu zwiększa jego wysokość o jeden
 • Użycie łopaty na zakorzenionej ziemi tworzy ścieżkę
 • Pszczoły odbierają kwitnącą azalię i kwitnące liście azalii jako kwiaty
 • Używanie funkcji Pick Block na winoroślach jaskiniowych lub niszczenie ich narzędziem z jedwabnym dotykiem daje teraz świecące jagody

Interfejs użytkownika

 • Naprawiono problem polegający na tym, że anulowanie dołączenia do świata podczas jego generowania powodowało, że użytkownik utknął na ekranie postępu (MCPE-114776)

Inne poprawki

 • Zastąpiono używanie języka „Whitelist” na „AllowList”. Dedykowane polecenie serwera „whitelist” zostało zmienione na „allowlist”. Plik „whitelist.json” serwera dedykowanego został zmieniony na plik „allowlist.json”. Format JSON pozostaje ten sam. Zmodyfikowane instrukcje można znaleźć w bedrock_server_how_to.html
 • Naprawiono query.is_in_ui, aby było dostępne do użycia, gdy mob oparty na danych jest renderowany w interfejsie użytkownika (query.is_in_ui zwraca wartość true, gdy mob renderuje się w interfejsie użytkownika, na przykład w oknie ekwipunku)

Źródło: www.feedback.minecraft.net

Dodaj komentarz