Java – 1.17 PRE-RELEASE 4 i RELEASE CANDIDATE 1, 2

Java – 1.17 PRE-RELEASE 4 i RELEASE CANDIDATE 1, 2

Kolejne wydania poprawkowe, bez większych zmian, tylko same naprawy błędów.

NAPRAWIONE BŁĘDY W 1.17 PRE-RELEASE 5

  • ​MC-225707 — Błąd serwera pakietów danych Caves and Cliffs
  • MC-227065 – Nie można wywołać „na.b(String,int)”, ponieważ „☃ jest puste
  • MC-227207 – Datafixer nie aktualizuje poprawnie niektórych celów tablicy wyników z 1.16 do 1.17
  • MC-227208 – Niszczenie bambusa jest nadmiernie opóźnione od wersji przedpremierowych 1.17
  • MC-227232 – Głowa gracza SkullOwner z ciągiem nazwy użytkownika już nie działa

Wypuszczono również dwóch kandydatów do wydania Caves & Cliffs: Część I.

USUNIĘTE BŁĘDY W 1.17 RELEASE CANDIDATE 1

  • MC-227323 – Niestandardowe głowy graczy czasami migają po umieszczeniu na stojakach na zbroję
  • Poprawiono problemy z desynchronizacją podczas wychodzenia z łodzi przez połączenie o dużym opóźnieniu
  • Naprawiono awarie

USUNIĘTE BŁĘDY W 1.17 RELEASE CANDIDATE 2

  • Naprawiono kilka krytycznych problemów

Źródło: www.minecraft.net