Java – Snapshot 21w05b – Nowe bloki

03.02.2021
snapshot 21w05b jaskinie

W dzisiejszym snapshocie dodano kilka nowych bloków, które później zobaczymy w bujnych jaskiniach! Być może nie są tak bujne jak włosy Jensa, ale wystarczająco podobnie.

NOWE FUNKCJE W 21W05A

 • Krzewy azalii, a także kwitnące krzewy azalii!
 • Dodano jaskiniowe pnącza i świecące się jagody!
 • Dodano spadkoliście!
 • Dodano ozdobne bloki do nadchodzących bujnych jaskiń: wiszące korzenie i zakorzenioną ziemię!
 • Dodano mech!
 • Dodano pylikwiaty!

PNĄCZA JASKINIOWE I ŚWIECĄCE JAGODY 

 • Pnącza jaskiniowe wyrastają z sufitu, jak płaczące pnącza
 • Kiedy rosną, mają szansę produkować świecące jagody
 • Świecące jagody są naturalnym źródłem światła, jak i źródłem pożywienia
 • Lisy jedzą świecące jagody
 • Użyj świecących jagód, aby posadzić nowe pnącze jaskiniowe
 • Używanie mączki kostnej na pnączu jaskiniowym stworzy świecące jagody

SPADKOLIŚCIE

 • Mały spadkoliść potrzebuje wilgoci, więc rośnie na glinie lub pod wodą
 • Mały spadkoliść zmienia się w duży po użyciu mączki kostnej
 • Duży spadkoliść rośnie po użyciu mączki kostnej
 • Jeśli staniesz na dużym spadkoliściu, po chwili się przechyli i spadniesz
 • Możesz kucać lub skakać, aby zapobiec przechyleniu się wielkiego spadkoliścia
 • Przechylony wielki spadkoliść po chwili ponownie się podniesie
 • Wielki spadkoliść zniszczy się po trafieniu pociskiem
 • Wędrowny handlarz czasami sprzedaje małe spadkoliście

MECH

 • Dwa nowe bloki dekoracyjne: blok mchu i dywan z mchu
 • Dywan z mchu można wykonać z bloków mchu

PYLIKWIAT

 • Piękny duży kwiatek rosnący na sufitach
 • Cząsteczki z niego kapią

ZMIANY W 21W05A

 • Przecinarka może służyć do tworzenia różnych wariantów bloków miedzianych
 • Etapy utleniania miedzi są teraz nazywane miedź, zwietrzała miedź, średnio utleniona miedź i utleniona miedź w kolejności od najmniej do najbardziej utlenionej
 • Utopce mają teraz szansę upuścić sztabkę miedzi, nie upuszczają już sztabek złota
 • Dodano nowe przypadki skulkowego czujnika
 • Zmiany w sypkim śniegu

ZMIANY SKULKOWEGO CZUJNIKA

Dodano następujące zdarzenia w grze, na które reaguje skulkowy czujnik, wraz z odpowiednią wartością częstotliwości:

Typ wibracjiWartość częstotliwości
Ruszający się wagon, dzwonienie, zmiana bloku6
Picie, główny bezpiecznik7
Interakcja mobów8
Wyposażanie, Ścinanie, Ryk Niszczyciela9
Postawienie bytu12
Zabicie bytu13
Zamknięcie Shulkera14
Otworzenie Shulkera15
 • Zmiana bloku występuje, gdy gracz lub dozownik zmieni blok. Przykład: zjadany kawałek ciasta
 • Interakcja mobów dotyczy określonych wydarzeń w interakcji mobów, które powodują wibracje
 • Główny bezpiecznik jest przeznaczony zarówno dla TNT, jak i Creeperów

ZMIANY SYPKIEGO ŚNIEGU

 • Płonące strzały teraz gasną, gdy zderzają się ze sypkim śniegiem
 • Szkielety zamieniają się teraz w tułaczy po zamrożeniu
 • Sypki śnieg jest teraz przepychany przez tłoki i lepkie tłoki
 • Lisy mogą teraz chodzić po sypkim śniegu bez wpadania

ZMIANY TECHNICZNE W 21W05A

 • Poprawiona wydajność podczas używania wielu nadpisań w modelu elementu
 • Utlenianie miedzi jest teraz losowym efektem tyknięcia i dlatego wpływa na nią zasada gry randomTickSpeed

POPRAWIONE BŁĘDY W 21W05A

 • MC-9568 – Moby duszą się/przechodzą przez bloki, gdy dorastają w pobliżu stałego bloku
 • MC-130098 – Świat debugowania odradza gracza przy y = 2 zamiast przy y = 70, gdzie znajdują się wszystkie bloki
 • MC-142711 – Małe żółwie odnoszą obrażenia, gdy zostaną popchnięte na sufit
 • MC-148432 – Dźwięk spamu w wodzie i lawie w tym samym czasie
 • MC-149495 – Błąd z kolizją rozdymki
 • MC-152265 – Serwer wyświetla błędy „unable to resolve BlockEntity for ItemStack”
 • MC-153254 – Małe zombie/pigliny odnoszą obrażenia, gdy są dociskane do sufitu przez bąbelki
 • MC-163673 – Małe posuchy, pigliny, zombie, wieśniacy zombie i zombifikowane pigliny otrzymują obrażenia, gdy wskakują w miejsce, nad którym znajduje się blok
 • MC-186879 – Stanie w ogniu i wodzie powoduje emisję dźwięku gaszenia
 • MC-191714 – Gracz jest zrzucany z konia/łodzi, gdy stoi na polu uprawnym, podczas gdy pole zmienia się w ziemię
 • MC-198432 – Rozdymka przechodzi przez bloki po przeładowaniu świata
 • MC-199356 – chatDelay w options.txt zawiera spację między dwukropkiem a wartością
 • MC-200906 – hitbox rozdymki niepoprawny podczas przeładowywania świata
 • MC-204801 – Duże ilości miedzianych bloków spowalniają serwer i powodują, że zapisywanie świata trwa wiecznie
 • MC-205079 – Kociołki nie wypełniają się sypkim śniegiem w niektórych biomach
 • MC-205401 – Dźwięk „Ogień gaśnie” jest odtwarzany wielokrotnie, gdy mob płonący w świetle dziennym znajduje się w sypkim śniegu
 • MC-205477 – Sporadyczna desynchronizacja podczas próby wejścia/wyjścia z łodzi, gdy serwer jest opóźniony
 • MC-205735 – Małe krowy mogą się udusić na schodach
 • MC-206113 – Sypki śnieg powoduje problemy z spadającymi blokami
 • MC-207258 – Skulkowe czujniki nie reagują na wagoniki
 • MC-207261 – Dzwonek dzwonka nie jest uważany za wibrację
 • MC-207262 – Picie mikstur lub mleka nie powoduje wibracji, mimo że jedzenie tak
 • MC-207263 – Niespójność: Wypełnianie kotłów płynami lub sypkim śniegiem nie jest wykrywane przez skulkowe czujniki
 • MC-207277 – Skulkowy czujnik nie może wykryć rozpalenia ognia
 • MC-207283 – Gaszenie ogniska nie jest wykrywane przez skulkowy czujnik
 • MC-207300 – Bloki umieszczane lub podnoszone przez endermana nie są wykrywane przez skulkowe czujniki
 • MC-207329 – Skulkowe czujniki nie wykrywają prawidłowo jedzenia od innych mobów
 • MC-207340 – Skulkowe czujniki nie wykrywają opróżnianych wiader ryb
 • MC-207358 – Skulkowe czujniki nie wykrywają otwierania i zamykania shulkerów
 • MC-207384 – Płomienne strzały wielokrotnie wyzwalają skulkowe czujniki
 • MC-207387 – Skulkowe czujniki mogą wykryć graczy skradających
 • MC-207391 -Skulkowe czujniki nie wykrywają niektórych latających mobów
 • MC-207397 – Dźwięk gaszenia ognia jest odtwarzany przy każdym tyknięciu, gdy gracz jest w ogniu i marznie
 • MC-207407 – Wioski zawsze generują się co najmniej na y = 0
 • MC-207417 – Bezpośrednie zniszczenie ognia nie ostrzega skulkowych czujników, ale prawidłowe usunięcie bloku wspierającego tak
 • MC-207418 – Niszczenie obrazów/ramek przedmiotów/świecących ramek przedmiotów nie ostrzega skulkowych czujników, mimo że umieszczenie ich tak
 • MC-207445 – Skulkowe czujniki nie wykrywa pływających kałamarnic
 • MC-207473 – Skulkowe czujniki nie wykrywają, kiedy ghasty strzelają
 • MC-207520 – Skulkowe czujniki nie reagują na ryki niszczycieli
 • MC-207521 – Oceloty i koty nadal mogą emitować wibracje podczas skradania się
 • MC-207592 – Strzelanie z łuku z zaklęciem płomienia podczas skradania się aktywuje skulkowe czujniki
 • MC-207600 – Skulkowe czujniki wykrywają nieprawidłowy dźwięk wędki
 • MC-207670 – Skulkowe czujniki nie wykrywają położenia łodzi i wagonów
 • MC-207671 – Skulkowe czujniki nie wykrywają świec umieszczanych na ciastach
 • MC-207672 – Skulkowe czujniki nie wykrywają, kiedy creepery są uruchamiane za pomocą krzesiwa
 • MC-207673 – Skulkowe czujniki nie wykrywają odpalenia TNT za pomocą krzesiwa
 • MC-207674 – Skulkowe czujniki nie wykrywają umieszczania rzeczy w doniczkach
 • MC-207675 – Skulkowe czujniki nie wykrywają książek umieszczanych na pulpitach
 • MC-207677 – Skulkowe czujniki nie wykrywają zbierania wody za pomocą butelek
 • MC-207678 – Skulkowe czujniki nie wykrywają zbierania butelek z miodem
 • MC-207679 – Skulkowe czujniki nie wykrywają uszkodzeń gniazd pszczół i uli w trybie kreatywnym
 • MC-207745 – Skulkowe czujniki nie wykrywają, kiedy smoki kresu strzelają kulami ognia
 • MC-208193 – Skulkowe czujniki nie wykrywają usuwania rzeczy z doniczek
 • MC-208194 – Skulkowe czujniki nie wykrywają, kiedy zjadane są ciasta ze świeczkami
 • MC-208477 – Wejście do wymiaru, który ma wysokość wyższą niż maksymalna wysokość powoduje zawieszenie gry
 • MC-209361 – Gra się zawiesza po natychmiastowej zmianie bloku pod drzewkiem bambusa na inny bambus
 • MC-209625 – Małe lamy duszą się, gdy stoją pod solidnym blokiem, stojąc na dywanie
 • MC-212117 – Umieszczenie świecących pnączy w lawie tworzy podmokłe świecące pnącza
 • MC-212141 – Shulkery obracają się podczas aktualizacji do 21w03a
 • MC-212149 – Shulker czasami jest nieprawidłowo obracany, gdy gracz teleportuje się przez portal do Netheru i przeładowuje aktywny fragment za pomocą Shulkera
 • MC-212284 – Stłoczone byty przepychają się przez bloki, gdy dorastają
 • MC-212290 – W niektórych przypadkach polecenia „setblock” i „fill” nie działają na lub powyżej wysokości 1024
 • MC-212291 – Klient może odłączać pojazdy niezależnie od serwera, powodując desynchronizację
 • MC-212331 – Łodzie wyrzucają gracza w kierunku, w którym zwrócona jest łódź, zamiast w kierunku gracza
 • MC-212347 – Importowanie niestandardowej wysokości pliku świata jest ograniczone do 2047 zamiast 2048
 • MC-212422 – Gra zawiesza się podczas generowania świata ze zwiększonym limitem wysokości
 • MC-212532 – Shulkery pojawiają się źle obrócone po tym, jak shulker został trafiony pociskiem innego shulkera
 • MC-212537 – Stanie w pobliżu shulkera nieznacznie podnosi cię, gdy się otwierają
 • MC-212541 – Shulkery są często nieprawidłowo obracane po wygenerowaniu
 • MC-213512 – Bloki miedziane mają inne nazwy niż w edycji Bedrock

POPRAWIONE BŁĘDY W 21W05B

 • MC-203813 – Bloki miedziane nazywane są niespójnie
 • MC-213788 – Gra może się losowo zawiesić
 • MC-213802 – Miedź nie jest poprawnie ulepszana ze światów sprzed 21w05a

Źródło: www.minecraft.net