Java – Snapshot 21w06a – Generator jaskiń

Java – Snapshot 21w06a – Generator jaskiń

Dzisiejszy snapshot przedstawia istotną zmianę w sposobie generowania jaskiń w grze Minecraft. Można powiedzieć, że teraz wprowadzono część jaskiniową aktualizacji „Caves & Cliffs”.

To tylko pierwszy krok w naszej podziemnej przygodzie, więc pamiętaj, że snapshoty pokazują funkcje we wczesnym stadium rozwoju i że są dwa istotne zastrzeżenia dotyczące tego snapshota:

 • Nie będziesz w stanie otworzyć starych światów w tym snapshocie, ponieważ obecnie nie ma ścieżki ulepszenia do nowej wysokości świata
 • Wszystkie jaskinie nowego typu między Y31 a Y63 zostaną zalane wodą

NOWE FUNKCJE W 21W06A

 • Dodano nowe jaskinie i warstwy wodonośne

JASKINIE DŹWIĘKOWE I WARSTWY WODONOŚNE

 • Jaskinie dźwiękowe to nowy sposób generowania jaskiń, zapewniający bardziej naturalną różnorodność. Czasami mogą być naprawdę ogromne!
 • Jaskinie dźwiękowe występują w dwóch wersjach:
  • Jaskinie serowe. Jak dziury w szwajcarskim serze. Często tworzą one jaskinie o różnych rozmiarach.
  • Jaskinie spaghetti. Długie faliste tunele, czasem szerokie jak tagliatelle.
 • Nie, nie są głośne. Część „dźwiękowa” jaskiń dźwiękowych jest terminem technicznym i nie ma nic wspólnego z dźwiękiem.
 • Stare jaskinie i kaniony wciąż się generują, łącząc się z jaskiniami dźwiękowymi, tworząc interesujące systemy jaskiń.
 • Podobnie jak w starych jaskiniach, kiedy jaskinie dźwiękowe przecinają powierzchnię, tworzą wejścia do jaskiń.
 • Warstwa wodonośna to obszar z lokalnym poziomem wody, niezależnym od poziomu morza. Warstwy wodonośne są używane podczas generowania świata do wytwarzania zbiorników wodnych w jaskiniach dźwiękowych. Czasami powoduje to powstawanie dużych podziemnych jezior!
 • Na razie warstwy wodonośne są używane tylko poniżej Y31. Oznacza to, że wszystkie jaskinie dźwiękowe między Y31 a poziomem morza (Y63) zostaną zalane wodą, a wejścia do tych jaskiń będą zasadniczo jeziorami. Zostanie to naprawione później.
 • Magma czasami generuje się na dnie podziemnych zbiorników wodnych.
 • Podwodne jaskinie i podwodne kaniony zostały usunięte, ponieważ warstwy wodonośne są używane do wytwarzania wody w jaskiniach.

ZMIANY W 21W06A

 • Rozszerzono limity budowania i generacji Overworld
 • Kopalnie przystosowane do większych jaskiń
 • Nie możesz już kucać ani skakać, aby zapobiec przechyleniu się wielkiego spadkoliścia
 • Wielki spadkoliść będzie się teraz przechylać, a nie pękać, gdy zostanie trafiona pociskiem
 • Wielki spadkoliść zasilana redstonem nie przechyli się (z wyjątkiem trafienia pociskiem)
 • Zaktualizowano tekstury wiszących korzeni i małego spadkoliścia

GENERACJA ŚWIATA

 • Zakres generacji i limity budowy zostały rozszerzone o 64 bloki w górę i 64 bloki w dół, do całkowitego zakresu 384 bloków.
 • Podziemne obiekty, struktury i jaskinie generują się aż do y -64.

ZMIANY W KOPALNIACH

 • Kawałki kopalni nie generują się, gdyby miały się znajdować w pełni w powietrzu
 • W razie potrzeby korytarze kopalni są podparte słupami drewna
 • Żadnych pływających pajęczyn

POPRAWIONE BŁĘDY W 21W06A

 • MC-214346 – Wielki spadkoliść może zostać złamany strzałami w ochronie odrodzenia
 • MC-213813 – Mały spadkoliść może zniszczyć każdy blok

Źródło: www.minecraft.net

Dodaj komentarz